Nieuwsbrief 2023/01 - JAARVERGADERING


Als ik terugblik op 2022 dan stond alles in teken van de heropstart bij het wegvallen van alle coronamaatregelen en dit na een paar bijzonder moeilijke coronajaren. Net zoals in de lente ontsproot en bloeide alles open maar of alles vruchten zou dragen dat was nog af te wachten maar de knaldrang was allang niet meer te stuiten. Mensen mochten hun isolement verlaten kwamen samen, gingen reizen, hielden feesten,... er was plots een overvloed aan activiteiten. Ook VGC deed een heropstart van haar activiteiten, het één al met een betere bezetting dan het andere maar toch aan het einde van het seizoen mochten we vaststellen dat er nog plaats onder de zon is voor een vereniging zoals deze van ons. En toch de jaren van corona had erin stevig in gehakt op elk vlak, maar vooral de begeestering in onze hobby leek mij minder dan voorheen.

Onze mooie hobby is zoveel meer dan mooie vogels kweken, het is als het ware communiceren met alles en iedereen en net dat is volgens mij afgenomen in de jaren van corona. Dankzij onze hobby kunnen we mensen ontmoeten, plaatsen bezoeken, kennis delen, discussies voeren maar vooral vriendschappen sluiten en plezier beleven. Met de tijd bouw je in je hoofd zoveel historiek op dat er wel altijd iets op je pad komt dat je terugwerpt naar een moment, een persoon of een gedachte in de hobby. De avond voordat ik dit schreef keek ik naar een documentaire over Rod Steward en bij het horen van zijn muziek dacht ik direct terug aan Harry van Doorne die deze muziek als achtergrondmuziek gebruikte op de film over zijn bezoek aan het hok van Geoff Tuplin (2011) en algauw mijmer je in gedachte weg naar deze twee fijne mensen die je mocht ontmoeten, simpel omdat je dezelfde mooie hobby met hun deelt!

Ik wil nog veel historiek opbouwen en ik hoop dat jullie dit ook met VGC zullen doen. We hebben ons zelf de belofte gemaakt dat we nog niet klaar zijn en dat we nog veel meer liefhebbers willen bereiken om samen met ons het vuur terug te doen ontbranden als voorheen, want een waakvlam kan een beetje tegenwind immers niet altijd aan. Om zoveel als mogelijk liefhebbers te bereiken gaan we alles uit de kast halen en heeft Jac weer tal van nieuwe zeer interessante mensen uitgenodigd om onze activiteiten nog meer schwung te geven.

Het vorige jaar heeft ons niet alleen veel energie gekost, ook het kostenplaatje van de heropstart was ongekend hoog maar dat hadden we er graag voor over om nog eens te tonen dat het bij ons vooral om jullie gaat en dat je bij ons een fijne tijd mag beleven. Helaas hebben we vorig jaar ook afscheid moeten nemen van teveel prachtige mensen zoals Wilfried, Wim en Alain en andere...

Wij bij VGC willen jullie er allemaal bij in 2023, en daarom wensen wij jullie allereerst veel geluk, een goede gezondheid, een prachtige hobby, en vooral veel vogelvrienden.

Via onderstaande link kan u onze volledige nieuwsbrief lezen:
- woordje voorzitter,
- uitnodiging jaarvergadering (13/01/2023, 20u30, Parochiezaal, Venusstraat 10, 2520 Oelegem (België))
- lidgeld 2023
- enquête prijzen
- agenda 2023
Eric Thielemans

Login

cpr certification online
cpr certification onlinecpr certification online